Sorry, this episode is not currently available

Episode 17

Cocaire nan Cocairean, Series 3 Episode 17 of 21

Tha dlùth charaidean Dòmhnall 'Binnie' Mac a' Ghobhainn agus Moira NicIlleathain a' cur an cairdeas gu aon agus cò aig a bhios am buaidh as motha air ar n-aoigh Fiona NicCoinnich.

Best friends Donald 'Binnie' Smith and Moira NicIlleathain do battle as they try to impress Fiona MacKenzie.

Release date:

30 minutes

Last on

Thu 20 Nov 2014 19:05