Sorry, this episode is not currently available

Mise a-nis (My Turn)

Igam Ogam Episode 18 of 26

Ann an sunnd gu math mi-mhodhail 's gun i deònach a bhith feitheamh airson a cothrom fhèin a ghabhail tha Igam Ogam gu math mosach ri a caraidean 's i gan cur às a rathad orra. Tha cuisean a' fàs nas miosa nuair a tha iad uile airson cluich air an dreallaig 's gun duine aca airson a bhith feitheamh ri cach a chèile. Feumaidh Seanair-Seòras bochd ionnsachadh dhaibh uile gum feum iad a bhith a' roinn rudan eatorra.

In a very impatient mood, Igam Ogam is not willing to wait her turn for anything and is very unkind to her friends as she shoves them out of her way. Things get even more chaotic when the friends all want to play on the swing and are unwilling to wait their turn. Seanair-Seòras has his work cut out for him trying to teach them all that they must learn to share.

10 minutes

Last on

Sat 2 Aug 2014 16:50