An Dubhlan (The Great Challenge)

Image for An Dubhlan (The Great Challenge)Not currently available on BBC iPlayer

Soillse, Series 3 Episode 5 of 35

Duration: 50 minutes

'S e duine òg a th' ann an Tahir agus tha e air a bhith dall bho bha e 15. Chaill e a fhradharc ri linn galair tearc agus tha e na dheugair le fada cus cuideim. Air sgàth sin dh'fhàs Tahir dùinte bho theaghlach . Aon latha nochd poileas chluainidh, rin canar Vidar, ann am beatha Tahir. Thabhainn an nàbaidh cuideachail Tahir a thoirt air cuairt tandem. Bhon latha sin tha cùisean air a dhol gu math. Agus a-nis tha iad airson a dhol a-steach ann am farpais rèis dhùbhlanaich an t-saoghail, 'Den store styrkeproven' (an dùbhlan mòr). Tha an rèis ga ruith bho Trondheim gu Oslo, 540 cm tarsainn air prìomh bheanntan Nirribhidh. Dùbhlan an ìre mhath do-dhèante dhan mhòr-chuid, ach 's e aisling bhalachais Tahir a th'innte agus tha Vidar air gealltainn a toirt gu buil, eadhon is e air faighinn a-mach, bliadhna ron rèis, gu bheil aillse air. Tha Vidar is Tahir a' diùltadh gèilleadh agus iad a' cur romhpa an rèis a ruith ge bith dè a thachras.

Tahir is a young man who has been blind since he was 15. A rare disease caused him to lose his sight and become very overweight. As a result, Tahir withdrew from his family. One day a retired policeman called Vidar appeared in Tahir's life. The helpful neighbour offered to take Tahir out on a tandem bike. Since that day, they have not looked back. Now they want to complete one of the world's toughest bike race, 'Den store styrkeproven' (The Great Challenge). The race runs from Trondheim to Oslo, 540 km across one of Norway's major mountains. An almost impossible task for most people, but Vidar has promised to make Tahirs's dream to complete it come true - even when he is diagnosed with cancer a year before the race. Vidar and Tahir refuse to give up and are determined to finish the race at all costs.

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.