Cobhair bho Anna, Series 2, Cha Dean Murdaidh Feitheamh Broadcasts