Sorry, this episode is not currently available

Episode 10

Alleluia!, Series 2 Episode 10 of 26

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu a' seinn Laoidh air Bàs a Fir agus a h-Ighne, bidh Norrie MacÌomhair agus Sìneag Nic an t-Saoir a' gabhail Salm 36 agus bidh Seumas Eglinton ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Glasgow Islay Gaelic Choir sing 'Laoidh air Bàs a Fir agus a h-Ighne', Norrie Maciver and Sìneag MacIntyre sing Psalm 36 and James Eglinton talks about the role faith has played in his own life.

30 minutes

Last on

Mon 13 Jan 2014 23:30
Added. Check out your playlist Dismiss