Sorry, this episode is not currently available

Cisteachan - Laighe Ghana (Ghana Coffins to Order)

Soillse, Series 3 Episode 1 of 35

Ann an Ghana, tha na cisteachan-laighe a bhios muinntir Ghana a' dèanamh a' riochdachadh obair
an neach a bhàsaich, nan rudan anns an robh an ùidh, na h-inbhe shòisealta a bh' aca no am meas a bha an luchd-gaoil a' cur orra. Thèid grosair-mheasan a thiodhlacadh ann an tomàto no uinnean fiodha. Tha na cisteachan-laighe air leth maiseach; gheibh cluicheadair ball-coise ciste air cumadh bròige le tacaidean, agus thèid iasgair a thiodhlacadh ann an iasg fiodha.

Ealain sòghail adhlacaidh air a dheagh chumadh, a tha gu bhith falaichte fon talamh - tha deas-ghnàthan adhlacaidh nan Ga sònraichte dha-rìribh agus tha luchd-tionail bho thall-thairis a' tòiseachadh a' gabhail ùidh ann an ealain nan cisteachan-laighe.

In Ghana, the coffins made by the Ga people represent the occupation of the deceased, their interests, social status or whatever they meant to their loved ones. A greengrocer will be buried in a wooden tomato or an onion. The coffins are highly decorative, for a football player there is coffin in the shape of a studded boot, and a local fisherman is buried in wooden fish.

Highly crafted, sumptuous funeral art that is all destined to end up under the ground - the funeral rites of the Ga are unique and overseas collectors are starting to show an interest in their coffin art.

45 minutes

Last on

Thu 31 May 2012 22:25