Sorry, this episode is not currently available

Mèirleach Tuarastail/Aliens on the Fast Track

Thàinig Cathy on phlanaid Rhapsodia còmhla ri a Seanair, Mgr Greum, 's iad airson comann dìomhair a' steidheachadh a thigeadh an aghaidh eilthirich. Còmhla ri Sam, Danny 's Chris, 's iad na Maoir Bacaidh Chalma. Cathy is an alien girl who comes from the Planet Rhapsodia.

Tha obair ùr aig Chris anns a' bhùth aig Mgr Beattie. Fhad 's a tha nam Maoir eile air chèilidh air tha eilthireach a nochdadh 's a goid gach rud sa bhith ann am beagan dhiogan. Den bheachd gur e an MBC a ghoid an stuth aige, tha Mgr Beattie gus na poileis fhaighinn mur a till iad gach ni. Feumaidh an MBC stad a chur air an t-eilthireach 's na h-innealan a lorg mus bi Baile Shimidh air a chur bun os cionn.

Cathy is an alien girl who comes from the Planet Rhapsodia. She and her grandfather, Mgr Greum, came to planet Earth to power a super secret organization that will protect the world against aliens. Together with her 3 friends, Sam, Danny and Chris, they are Na Maoir Bacaidh Chalma.

When the MBC visit Chris at his new job their communicators detect an alien coming into the shop.
In only a few seconds, all items in the shop disappear causing his boss to suspect that they stole all the items. Later, all of Baile Shimidh's electronic devices disappear, including the MBC container! Can the MBC find this Speed Morpher alien thief before Baile Shimidh is left in chaos?

20 minutes

Last on

Sat 12 Oct 2013 16:40