Sorry, this episode is not currently available

Episode 7

Air An Rathad, Series 3 Episode 7 of 8

Tha am preasaintear ralaidh aig Air an Rathad, Calum Iain, air a' chiad rèis aige a' bhuannachadh air an t-seusan seo. An lean e air anns an aon dòigh ann an coilltean Earra Ghàidheil? Tha sileadh tron oidhche air an cùrsa fhàgail fliuch. Chan iarradh Calum Iain suidheachadh na b' fheàrr.

Agus gus sealladh eile de chàraichean fhaicinn, dè shaoileas e dhen chàr shàmhach aig Toyota, am Prius? Tha Calum Iain a' dearbhadh a' chàr seo a tha faighinn cumhachd an dà chuid bhon dealan agus bho pheatroil.

An dèidh Model T Ford agus Mini, am b' urrainn dhut ainm a chur ris an an ath chàr aig a bheil an dealbhadh as fheàrr? Tha Louise a' faighinn freagairt na ceist 's i a' toirt fear de na càraichean as ealanta air cuairt ri taobh Abhainn Dè.

Tha gnothaichean a' fàs caran fliuch ann an Rèisean Craicte na seachdain seo, 's na preasaintearan a' farpais air an raon.

Air an Rathad's very own rally driving presenter Calum Iain, has just won his first race of the season. Will his impressive form continue on the tough forest tracks of Argyll? Overnight rain has soaked the course. Calum Iain couldn't have asked for more favourable conditions.

And by way of a contrast, what will he make of the latest version of Toyota's silent running, petrol hating, Prius? Calum Iain puts this part electric, part petrol, hybrid through its paces

After the Model T Ford and the Mini, could you name the next best designed car of all time? Louise discovers the answer when she takes one of the most innovative cars ever, for a spin along Royal Deeside.

It all gets a bit wet in this week's Wacky Races, as our presenters battle it out on the track.

30 minutes

Last on

Fri 9 Sep 2011 23:30