Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Uaigneas Episode 4 of 4

Tha Uaigneas a sgrùdadh an t-àite a tha aig boireannaich ann an àm deuchainn no trioblaid teaghlaich, agus a' toirt tuigse dhrùidhteach air an dòigh anns a bheil iad a làimhseachadh an t-suidheachaidh. Ann an cunntas fhosgailte, phearsanta tha Anna Mhàrtainn ag ìnnse mar a fhuair I thairis air bàs a ghille bhig aice goirid as dèidh dha bhith air ùr-bhreith.

Thought provoking examination of the role of women in times of family crisis and trauma. In a personal and candid account Anne Martin talks about how she coped with the death of her baby son.

Release date:

30 minutes

Last on

Fri 6 Feb 2015 20:00

More episodes

Next

You are at the last episode

See all episodes from Uaigneas