Sorry, this episode is not currently available

Episode 6

Alleluia!, Series 2 Episode 6 of 26

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Cairistìona Cheanadach a' seinn An Neamhnaid Luachmhor, Pòl MacCalum a' gabhail Salm 63, agus bidh Iain Murchadh Dòmhnallach ag innse mun bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a bheatha.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Kristine Kennedy sings An Neamhnaid Luachmhor, Paul MacCalum sings Psalm 63 and John Murdo MacDonald talks about the role faith has played in his own life.

Release date:

30 minutes

Last on

Wed 30 Sep 2015 23:30