This programme is not currently available on BBC iPlayer

Eadar Duil is Dochas

Bheil luchd leantainn anns an t-saoghal cho dilseachd ri luchd taic ball-coise ann an Alba? Anns am program seo tha luchd taic Ross County, Rangers, Celtic, Nis, Uibhist agus Alba.

Through the eyes of a few passionate football fans we get an insight into their unique world. Featuring loyal followers of Ross County, Rangers, Celtic, Ness, Southend and Scotland.

Release date:

1 hour

Last on

Sat 28 Feb 2015 23:00