Sorry, this episode is not currently available

Episode 5

Air An Rathad, Series 3 Episode 5 of 8

Tha coltas nas sine air Air an Rathad an t-seachdain seo le buidheann Càraichean Clasaigeach nan Eilean Siar. Tha eas-aonta a' tighinn am bàrr nuair a thèid Fiona agus Murray air chall ann an Leòdhas, 's iad air Treasure Hunt gus an 10mh ceann bliadhna aig a' bhuidhinn a chomharrachadh. Chì iad nach fheum thu an càr as luaithe gus an rèis àraid seo a bhuannachadh. Aig tachartas charbadan a-mach às an àbhaist, tha Louise a' coinneachadh ri feadhainn a tha nas dèigheile air na stereos a tha nan càraichean na tha iad air na càraichean fhèin

Tha Murray a' fosgladh a' mhullaich dhen Fiat 500 Pop. Air a' chiad shealladh tha e dhen bheachd gun deach a dhealbh dha na boireannaich. Tha e an uairsin ga dhràibheadh gus faighinn a-mach a bheil e freagarrach do dh'fhir cuideachd. Tha gnothaichean a' dol bun os cionn ann an Rèisean Craicte na seachdain seo, 's na preasaintearan a' tighinn nas fhaisge air deireadh an rèis!

There's a retro feel to this episode when we meet up with the Western Isles Classic Car Club. Tensions are frayed when Fiona and Murray get lost on Lewis on the club's 10th anniversary Treasure Hunt. They discover that you don't have to be driving the fastest car to win this 'tortoise and the hare' style race.

At a motor event with a difference, Louise meets the audiophiles who spend much more on their car stereos than they do on their cars.

Murray lowers the roof on the new convertible Fiat 500 Pop. At first he's convinced it's been designed with the female driver in mind, so he decides to find out if it's just as much fun to drive for blokes like him. Also, there's more chaos in this programme's Wacky Races as our presenters race towards the chequered flag.

30 minutes

Last on

Fri 26 Aug 2011 23:30