This programme is not currently available on BBC iPlayer

Fear Chanaidh

Chuir Iain Latharna Caimbeul, nach maireann, 'Fear Chanaidh' seachad a mhòr-chuid de bheatha a' cruinneachadh seanachas, beul-aithris is òrain nan Gaidheal ann an Alba agus air taobh thall a Chuan Siar ann an Alba Nuadh. Tha am prògram seo a' dèanamh dealbh air an duine, a chuid obrach agus air an stòras a chaidh a ghleidheadh ri linn a shaothair.

The late John Lorne Campbell of Canna earned a reputation as one of the leading scholars and folklore collectors of Gaeldom. This programme explores the work, motivation and dedication of the man who combined the professions of collector and farmer.

Release date:

1 hour

Last on

Fri 22 Jul 2016 20:00