Sorry, this episode is not currently available

Earra-Ghàidheal (Argyll)

Tir nan Oran Episode 5 of 6

Mar phàirt de Bhliadhna nan Òran air a BhBC, tha Tìr nan Òran a toirt thugaibh còig de na h-òrain as fheàrr a thàinig à Earra-Ghàidheal, le seinn bho Anna Latharna NicGill-Iosa agus Griogair Labhruidh. Ag aithris, tha an t-seinneadair Kirsteen NicDhòmhnaill.

As part of the BBC's Year of Gaelic Song, Tìr nan Òran (Heartland Song) brings you five of the most popular songs from Argyll, including performances from Anne Lorne Gillies and Griogair Labhruidh. The series is narrated by popular Gaelic singer Kirsteen MacDonald.

Release date:

30 minutes

Last on

Fri 17 Jul 2015 19:30