Sorry, this episode is not currently available

Deise na h-Aingidheachd/Na Laoich Aingidh

LOSE, Series 1 Episode 9 of 13

Tha an t-àm ann taic a chuir ri eucoir - Lìog Oillteil nan Sàr Eucoir (L.O.S.E)! Air an ceann, tha Bholtar 's e cumail smachd air an Trustar Ruadh, Dtr Cròg 's Cuilean Luain; ceathrar slaightear gun sgot aig a bheil dòigh sonraichte ùpraid adhbharachadh!

Nuair a chuireas bùth an tioram-ghlanaidh aodach muinntir an Lìog air ais 's e deise Scullosus a tha Bholtar a' faighinn an àite a chuid aodach-leapa. Tha an deise a' toirt Bholtar air turas-eucorach da-rìribh nuair a ni e dileag innte a chuireas an siostam bun os cionn.

Tha muinntir a' bhaile den bheachd gur e fìor ghaisgich a th' ann am balaich a' Lìog nuair a shàbhaileas iad rabaid gun fhios dhaibh p-fhèin. Ge-tà, chan eil an seòrsa cliù seo a' còrdadh ri Bholtar 's tha e cur roimhe gnìomh eucorach da-rìribh a dhèanamh a chuireas stad air an 'amaideas'.

It's time to root for the bad guys with The League of Super Evil (L.O.S.E). Follow their evil leader Bholtar as he keeps his team - Trustar Ruadh, Dtr Cròg and Cuilean Luain - in check! Four bumbling villains with a new approach to badness!

A dry cleaner accidentally mixes up Bholtar's pajamas with Scullosus's exo-suit, which begins to malfunction and takes Bholtar on an evil rampage when he accidentally pees in it.

The League is accidentally credited with saving a pet bunny after trying to capture it, causing them to be dubbed heroes. Sick of the fame, Bholtar plots to do an overly negative act when he and the rest of the League are presented with the key to the city.

Release date:

20 minutes

Last on

Fri 7 Aug 2015 18:10