Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Alleluia!, Series 2 Episode 4 of 26

Iain MacFhionghain le measgachadh de laoidhean, sailm agus sgeulachdan pearsanta mu chreideamh. Bidh Cairistìona Cheanadach a' seinn Marbhrann do Ishbal Nicleòid, Marybank, Steòrnabhagh, bidh Ceòlraidh Ghàidhlig Ghlaschu a' gabhail Salm 9, agus bidh Cathy Mary NicÌomhair ag innse mun a' bhuaidh a th' air a bhith aig creideamh air a' beatha fhèin.

Iain MacKinnon presents a mix of hymns, psalms and faith stories. Kristine Kennedy sings 'Marbhrann do Ishbal Nicleòid, Marybank, Steòrnabhagh,' Glasgow Gaelic Musical Association sing Pslam 9 and Cathy Mary MacIver talks about the role faith has played in her own life.

Release date:

30 minutes

Last on

Tue 15 Sep 2015 23:30