Sorry, this episode is not currently available

Uibhist (Uist)

Tir nan Oran Episode 2 of 6

Mar phàirt de Bhliadhna nan Òran air a BhBC, tha Tìr nan Òran a toirt thugaibh còig de na h-òrain as fheàrr a thàinig à Uibhist, le seinn bho Gillebrìde Mac a Mhaoilein agus Sìneag Nic an t-Saoir. Ag aithris, tha an t-seinneadair Kirsteen NicDhòmhnaill.

Five of the most popular songs from Uist, including performances from Gilbert MacMillan and Sìneag MacIntyre. Narrated by Gaelic singer Kirsteen MacDonald.

Release date:

30 minutes

Last on

Fri 26 Jun 2015 19:30