This programme is not currently available on BBC iPlayer

Balaich nam Putan Buidhe (The Highland Beat Bobby)

Program aithriseachd uair a thide a' coimhead ri na Gaidheal a bha mar phairt de phoileas bhaile Ghlaschu. Air a thoirt beo tro earannan a tasglainn agus ath-chruthachadh. Air aithris le Boyd Robasdan.

Documentary detailing the experiences of Gaels in the City of Glasgow Police force. Featuring rare archive footage and short dramatized sequences. Narrated by Boyd Robertson.

1 hour

Last on

Mon 2 Apr 2012 22:30