This programme is not currently available on BBC iPlayer

Na Fir

De an seòrsa saoghal a th'aig na fir anns a là a th'ann agus am bheil e an aon ni do na fìrinnich Ghaidhealach? Am bheil iad greannach ag iarraidh na seann dhòighean air neo ag èirigh air sgiathan saorsa gu beatha as ur a' dèanamh dhaibh fhèin a-muigh is a staigh. Tha Iain Mac'illemhicheil a' toirt sùil aotrom air saoghal nan gillean Gàidhealach.

What does it mean to be male and a Gael in the twenty-first century? Is the male Gael as susceptible to the 'grumpy old man' label as his English speaking counterpart? A light-hearted look at the changing role of men in society, asking if there is such a thing as the 'new man. in the Gaelic world.

45 minutes

Last on

Thu 16 Sep 2010 22:00