Sorry, this episode is not currently available

Boireannaich a' Bhatacain (Women of the Vat)

A' Bhatican, gu traidiseanta air a roinn mar stàite a tha cha mhòr uile gu lèir air a riaghladh le fireannaich. Ach, as na beagan bhliadhnachdan a th'air seachad tha barrachd bhoireannaich air tighinn gu dlùth ri cridhe an creideamh Chaitligeach ga ruith, ga àrdachadh agus ga ghlèidheadh.

Tha na boireannaich seo a dèanamh feadhainn dha na h-obraichean as cudromaich 's a Bhatican - taobh a-muigh obraichean a tha cur feum air òrdachadh. Tha iad a coileanadh iomadh dreuch eadar-dhealaichte. Bho bhith a rannsachadh ainmean a th'air an cur air adhart airson inbhe naomh fhaighinn gu bhith fregart ceistean an t-sluaigh mu dheidhinn cothrom am Pàp a' choinneachadh.

The Vatican is traditionally a male dominated state, but recently women have increasingly been finding careers at the heart of the Catholic faith; running, promoting and preserving the heart of the Catholic church.

These women do some of the most important jobs in the Vatican - outwith those jobs which require ordination. They fulfil tasks as varied as helping to vet saint applicants to dealing with public enquiries to meet the Pope.

50 minutes

Last on

Thu 19 Apr 2012 22:30