This programme will be available shortly after broadcast

Craoladh Curamach (Radio Renewables)

Fraochy Bay, Series 1 Episode 19 of 20

Fàilte gu Fraochy Bay , baile nach fhaic thu a h-uile là! Is iomadh annas a tha ri fhaicinn sa bhaile , agus sin gun ghuth air càil ach muinntir a bhaile fhèin. Tha an stèisean rèidio agus telebhisean airson dearbhadh am bheil dreach uaine air a bhaile.

Welcome to the colourful and unusual world of Fraochy Bay, a miniature metropolis somewhere off the fringes of the map. Fraochy Bay FM and WebTV search for some environmental friends.

Release date:

5 minutes

On TV

Next Saturday 19:25