This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Dìleab a' Bhàird Bhochd - Bannal Bana-Bharrach

Clàraidhean à tasglann phearsanta Thormoid MhicLeòid, an cuideachd Mhairead NicNèill.

Margaret Macneill introduces Barra songs from Norman Macleod's collection of tapes.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 5 Sep 2010 10:30