Y Silff Lyfrau

Y Silff Lyfrau

Nia Roberts yn cyflwyno cyfres newydd o'r Silff Lyfrau gyda chriw o adolygwyr yn trin a thrafod llyfrau'r haf. Nia Roberts and guests with a studio full of books to review.

Ar gais

Nid yw’r rhaglen yma ar gael ar BBC iPlayer Radio ar hyn o bryd

Ar y Radio

Dim darllediadau i ddod

Darllediad diwethaf

Pob pennod blaenorol