Sorry, this episode is not currently available

Jason air Bord an Argo (Jason and the Argonauts)

Gasgich na Greige Episode 12 of 13

Nuair a thilleas Jason a dh'Iolcas, tha e a tuigsinn mar a ghabh an Righ borb, Pelias, thairis rìoghachd athair. Airson cuisean a chur ceart, tha Jason a toirt aghaidh air Pelias 's mar thoradh tha e ag aontachadh ri dùbhlan cunnartach a ghabhail os làimh. A' cruinneachadh sgioba de ghaisgich threun, tha e dol air turas sònraichte, air bòrd an Argo, an toir air Olann an Òir.

When evil King Pelias usurps the throne, Jason is sent to retrieve the Golden Fleece to regain his kingdom. Recruiting many heroes including the great Hercules, Jason and his argonauts must overcome many challenges on the way to recovering the Golden Fleece and regaining his throne.

Release date:

25 minutes

Last on

Mon 16 Nov 2015 18:40