Sorry, this episode is not currently available

Na dannsairean droll (The Dynamic Dancers)

Fraochy Bay, Series 1 Episode 15 of 20

Fàilte gu Fraochy Bay , baile nach fhaic thu a h-uile là! Is iomadh annas a tha ri fhaicinn sa bhaile , agus sin gun ghuth air cail ach muinntir a bhaile fhèin. Tha cobhair a dhith air dannsairean a bhaile agus 's e Murdo Handel gaisgeach na h uaireach.

Welcome to the colourful and unusual world of Fraochy Bay, a miniature metropolis somewhere off the fringes of the map. The local dance troupe are in distress, a situation which calls for careful handling of a musical score.

5 minutes

Last on

Wed 23 Apr 2014 22:25