Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

Baird nan Oran, Series 1 Episode 4 of 7

An tòir air na bàird baile a chuir an cèill an t-saoghail aca fhèin agus tachartasan an là, uaireannan èibhinn, uaireannan tomadach, ach an-còmhnaidh ealanta. Is tric a chluinnear a' bhàrdachd tiamhaidh a sgrìobh Uilleam MacCoinnich, Bàrd Cnoc Chùsbaig, an dèidh bàs a mhnatha, air bilean
luchd seinn. Ach cò a bh' ann agus dè eile a sgrìobh e?

In search of the legacy of Scottish village poets who recorded incidents small and large from their own communities in verse. A very particular snapshot of life. The poignant poetry of Lewis-man William Mackenzie, also known as 'Bàrd Cnoc Chùsbaig'.

Release date:

25 minutes

Last on

Sun 29 May 2016 20:30