Sorry, this episode is not currently available

Extreme Archaeology

Talamh Trocair Episode 4 of 6

Arc-eòlas na h-Alba. Anns a' phrògram seo, bidh Curstaidh NicDhòmhnaill a' toirt sùil air na dòighean diofraichte a tha arc-eòlaichean a' cleachdadh airson eachdraidh na h-Alba fhoillseachadh.

Scotland's archaeology.

Extreme archaeology. Presenter Kirsty MacDonald looks at some of the unusual methods used by archaeologists to reveal Scotland's past.

30 minutes

Last on

Thu 12 Mar 2015 19:00