Sorry, this episode is not currently available

Atalanta, The Wild Girl

Gasgich na Greige Episode 4 of 13

Seann-sgeòil sàr ghaisgich dhàna na Grèige. Air a h-àrach aig na mathain, tha Atalanta a' dìon beathaichean a' choille 's i amharasach mu dol a-mach nan daoine - gu h-àraidh nan sealgairean. Ge-tà, nuair a leigeas a bhan-dia Artemis an torc fhiadhaich a tha i air a chruthachadh mu sgaoil tha e an urra ri Atalanta am Prionnsa Mealeagar a chuideachadh stad a chur air a bhiast eagallach. Series retelling the most heroic stories of all time.

Atalanta, abandoned as a baby, is raised by bears and becomes the 'wild girl' protector of the animals. When Artemis creates a gigantic metal monster called the Calydonian Boar, it wreaks havoc and Atalanta must overcome her fear of mankind to help Prince Meleager kill the beast.

Release date:

25 minutes

Last on

Mon 21 Sep 2015 18:35

Credits

Role Contributor
ProducerMay Smart