Sorry, this episode is not currently available

Eucoir air an tuath (Country Crimes)

Fraochy Bay, Series 1 Episode 12 of 20

Fàilte gu Fraochy Bay , baile nach fhaic thu a h-uile là! Is iomadh annas a tha ri fhaicinn sa bhaile , agus sin gun ghuth air cail ach muinntir a bhaile fhèin. Tha P.C. MacIlleathain air a sharachadh le obair paipeir ach eil sgeul air trusdair a nith cobhair air?

Welcome to the colourful and unusual world of Fraochy Bay, a miniature metropolis somewhere off the fringes of the map.

Officer MacLean is disappearing under a pile of paperwork, dreaming of fast car pursuits and major crime busts. Is something finally about to happen?

5 minutes

Last on

Thu 3 Apr 2014 23:20