Sorry, this episode is not currently available

Ceol nam muc-mara (Whale Tales)

Fraochy Bay, Series 1 Episode 11 of 20

Fàilte gu Fraochy Bay , baile nach fhaic thu a h-uile là! Is iomadh annas a tha ri fhaicinn sa bhaile , agus sin gun ghuth air cail ach muinntir a bhaile fhèin. Tha na h-annasan an diugh air muir is tir is na h-iasgairean a' foighneachd co a tha a' toirt fonn a ceol na mara?

Welcome to the colourful and unusual world of Fraochy Bay, a miniature metropolis somewhere off the fringes of the map, populated by a cast of unusual characters where anything can happen.

Local lobster fishermen are cast away by a tall tale and a tuneful encounter.

Release date:

5 minutes

Last on

Fri 13 Nov 2015 19:45