Sorry, this episode is not currently available

Deserting Uist

Trusadh, Series 2 Episode 4 of 20

Tha raon rocaid Uibhist air a bhith ag adhbhrachadh connspaid bho chaidh a stèidheachadh; tha e air a shuidheachadh ann an aon de na h-àiteachain as sonraichte a thaobh tìr agus cultar ann am Breatainn. Le dàn an àite a tighinn bho sgrùdadh a-rithist, tha Cailean MacìllEathain a toirt sùil air eachdraidh an raon agus air iomart a ghabh aite ann an 1957 a bha airson na h-Uibhistich air fad a ghluasad gu Canada.

The Uist rocket range has always provoked controversy. Its backdrop is one of the most unique landscapes in the British Isles. As it's future comes under fresh scrutiny, Colin Maclean takes a look at the history behind the installation and the hotly debated 1957 campaign to relocate the Uist population to Canada.

Release date:

1 hour

Last on

Tue 1 Sep 2015 22:00