This programme is not currently available on BBC iPlayer Radio

Air Aoigheachd

Iain MacIlleMhìcheil air aoigheachd air Dolina NicIllinnein anns an Theatre Workshop an Dùn Èideann. John Carmicheal visits the Theatre Workshop in Edinburgh with Dolina MacLennan.

1 hour

Last on

Christmas Day 2009 21:00