This programme is not currently available on BBC iPlayer

Johnny Cash

Johnny Cash - dreuchd ann an ceòl a tha a' dol air ais trì fichead bliadhna, aon den luchd-ciùil aig an robh a' bhuaidh as motha anns an fhicheadamh linn. Tha am prògram seo a' coimhead air cuspairean sònraichte ann am beatha Cash leithid gràdh dùthcha, saorsa, ceartas, teaghlach, creideamh agus saoradh tro agallamhan, dealbhan agus ceòl 's criomagan fiolm nach tàinig gu aire a' mhòr-shluaigh fhathast.

With a musical career that spanned six decades, Johnny Cash was one of the most influential musicians of the 20th century. The programme includes exclusive interviews, photos and unreleased music and footage that explore the prominent themes of Cash's life including love of the land, freedom, justice, family, faith and redemption.

1 hour, 15 minutes

Last on

Sun 8 Sep 2013 22:40