Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Clach Mhile Episode 2 of 5

An darna program de choig ann an sreath ur mu togail agus dealbhaichadh. An t-seachdain as tha sinn a coimhead ri teacneolas uaine, a gabhail brosnaichadh bho baile seasmhach Findhorn faisg air Inbhir Nis agus a bruidhinn ri eolaichean ann an Lunnain aig Feill Bliadhnal Togail Eigeolas. Tha sinn cuideachd a coinneachadh ri na teaghlaichan MacArtair agus MacIomhar a-rithist a dh'fhaicinn ciamar a tha na dachaighean ur aca a tighinn air adhart.

Building and design series. The programme explores green technologies and takes inspiration from the sustainable Findhorn eco-village near Inverness. Experts at London's annual eco-build fair give their opinions, and there's a catch-up with the MacArthurs and the MacIvers to see how their dream homes are progressing.

1 hour

Last on

Mon 21 Apr 2014 22:30