iPlayer Radio What's New?

Feasgar Episode guide

 1. 13/12/2013

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 13 Dec 2013

  Image for 13/12/2013 Not currently available
 2. 12/12/2013

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 12 Dec 2013

  Image for 12/12/2013 Not currently available
 3. 11/12/2013

  An-diugh Latha Nàiseanta nam Beanntan, ach dè a' bheinn as fheàrr airson sreap?

  First broadcast: 11 Dec 2013

  Image for 11/12/2013 Not currently available
 4. 10/12/2013

  Dè cho trang agus a tha àm na Nollaig airson daoine a tha ag obair gu saor-thoileach?

  First broadcast: 10 Dec 2013

  Image for 10/12/2013 Not currently available
 5. 09/12/2013

  Còmhla ri Cathy NicDhòmhnaill an-diugh tha Artair Dòmhnall agus Marie NicAmhlaigh.

  First broadcast: 09 Dec 2013

  Image for 09/12/2013 Not currently available
 6. 06/12/2013

  Cruinneachadh de 80 teadaidh bho Thaigh-tasgaidh V&A a tha ri fhaicinn ann an Inbhir Nis.

  First broadcast: 06 Dec 2013

  Image for 06/12/2013 Not currently available
 7. 05/12/2013

  A bheil ceangal eadar IQ agus inbhe sòisealta? bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 05 Dec 2013

  Image for 05/12/2013 Not currently available
 8. 04/12/2013

  An strì agus an cosgais a tha an luib a bhi a' cumail dath nad fhalt.

  First broadcast: 04 Dec 2013

  Image for 04/12/2013 Not currently available
 9. 03/12/2013

  Am bu chòir barrachd riaghailtean a bhith air iasadan airgid do dh'oileanaich?

  First broadcast: 03 Dec 2013

  Image for 03/12/2013 Not currently available
 10. 02/12/2013

  Alasdair MacCaluim agus Steven MacÌomhair a' sgrùdadh nam pàipearan-naidheachd.

  First broadcast: 02 Dec 2013

  Image for 02/12/2013 Not currently available
 11. 29/11/2013

  Na rinn a' ghrian milleadh air rionnag an earbaill, Ison, a-raoir?

  First broadcast: 29 Nov 2013

  Image for 29/11/2013 Not currently available
 12. 28/11/2013

  Tha coiridh, aran-milis agus cèic Dhùn Dèagh air a' chlàr-bidh an-diugh.

  First broadcast: 28 Nov 2013

  Image for 28/11/2013 Not currently available
 13. 27/11/2013

  'Se Coinneach Mac a' Ghobhain, à Griais, a th' anns a' chathair aig Cathy an-diugh.

  First broadcast: 27 Nov 2013

  Image for 27/11/2013 Not currently available
 14. 26/11/2013

  Sùil air a' phrìomh leth-cheud leabhar Albannach, a rèir Urras Leabhraichean na h-Alba.

  First broadcast: 26 Nov 2013

  Image for 26/11/2013 Not currently available
 15. 25/11/2013

  Tha Joy Dunlop agus Linda NicLeòid a' sgrudadh pàipearan-naidheachd an là.

  First broadcast: 25 Nov 2013

  Image for 25/11/2013 Not currently available
 16. 22/11/2013

  Gailearaidh Ealain Tate ann an Lunnainn air fosgladh às ùr.

  First broadcast: 22 Nov 2013

  Image for 22/11/2013 Not currently available
 17. 21/11/2013

  Cluinnidh sinn mu na h-adhartasan as ùire ann an saoghal an teicneòlais.

  First broadcast: 21 Nov 2013

  Image for 21/11/2013 Not currently available
 18. 20/11/2013

  Tha Fiona Dunn agus Innes Strachan ag innse mu oidhche sònraichte de cheòl Gàidhlig.

  First broadcast: 20 Nov 2013

  Image for 20/11/2013 Not currently available
 19. 19/11/2013

  Nollaig 2013 - air do sgreamhachadh leis, no a' dèanamh gàirdeachas ri gach nì?

  First broadcast: 19 Nov 2013

  Image for 19/11/2013 Not currently available
 20. 18/11/2013

  Tha Calina NicDhòmhnaill agus Calum Dòmhnallach a' sgrùdadh pàipearan naidheachd an là.

  First broadcast: 18 Nov 2013

  Image for 18/11/2013 Not currently available
 21. 15/11/2013

  A' comharrachadh latha Clann annn an Èis air BBC Radio nan Gàidheal. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 15 Nov 2013

  Image for 15/11/2013 Not currently available
 22. 14/11/2013

  Debenhams a-nis a' taisbeanadh an cuid aodaich ann am meud 16. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 14 Nov 2013

  Image for 14/11/2013 Not currently available
 23. 13/11/2013

  Tha Dòmhnall Moireach air sùil a thoirt air Duaisean Nàiseanta BP 2013. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 13 Nov 2013

  Image for 13/11/2013 Not currently available
 24. 12/11/2013

  Beachd air an taisbeannadh Fàgail na dachaigh a tha anns an Lanntair an dràsta.

  First broadcast: 12 Nov 2013

  Image for 12/11/2013 Not currently available
 25. 11/11/2013

  Tha Dòmhnall MacSuain agus Ailean Dòmhnallach a' toirt sùil air pàipearan an latha.

  First broadcast: 11 Nov 2013

  Image for 11/11/2013 Not currently available
 26. 08/11/2013

  Tha an còmhlan cìuil Texas a' comharrachadh còig bliadhna fichead. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 08 Nov 2013

  Image for 08/11/2013 Not currently available
 27. 07/11/2013

  Tha na Samaritans a' comharrachadh trì fichead bliadhna air a' mhìos seo.

  First broadcast: 07 Nov 2013

  Image for 07/11/2013 Not currently available
 28. 06/11/2013

  Beachdan air a' phrogram Autism, Challenging Behaviour a bha air BBC 4 an raoir.

  First broadcast: 06 Nov 2013

  Image for 06/11/2013 Not currently available
 29. 05/11/2013

  Sandra Mhoireach a' bruidhinn air bùth Debenhams a tha a' comharrachadh 200 bliadhna.

  First broadcast: 05 Nov 2013

  Image for 05/11/2013 Not currently available
 30. 04/11/2013

  Tha Sarah Nic Eachain agus Màiri Alice Bartlett a' sgrùdadh pàipearan naidheachd an là.

  First broadcast: 04 Nov 2013

  Image for 04/11/2013 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss