iPlayer Radio What's New?

Feasgar Episode guide

 1. 05/12/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 05 Dec 2014

  Image for 05/12/2014 This episode will be available soon
 2. 04/12/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 04 Dec 2014

  Image for 04/12/2014 This episode will be available soon
 3. 03/12/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 03 Dec 2014

  Image for 03/12/2014 This episode will be available soon
 4. 02/12/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 02 Dec 2014

  Image for 02/12/2014 This episode will be available soon
 5. 01/12/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh Cathy NicDhòmhnaill.

  First broadcast: 01 Dec 2014

  Image for 01/12/2014 This episode will be available soon
 6. 28/11/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 28 Nov 2014

  Image for 28/11/2014 This episode will be available soon
 7. 27/11/2014

  Prògram sònraichte stèidhichte air Seachdain Leabhraichean na h-Alba. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 27 Nov 2014

  Image for 27/11/2014 This episode will be available soon
 8. 26/11/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 26 Nov 2014

  Image for 26/11/2014 This episode will be available soon
 9. 25/11/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 25 Nov 2014

  Image for 25/11/2014 This episode will be available soon
 10. 24/11/2014

  A' deasbad naidheachdan na maidne an-diugh tha Karen Elder agus Kirstie NicLeòid.

  First broadcast: 24 Nov 2014

  Image for 24/11/2014 This episode will be available soon
 11. 21/11/2014

  An-diugh tha Linda Nicleòid air aoigheachd airson sùil a thoirt air naidheachdan an latha.

  First broadcast: 21 Nov 2014

 12. 20/11/2014

  Am bu chòir do dhaoine pàigheadh airson ceòl air-loidhne? bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 20 Nov 2014

 13. 19/11/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 19 Nov 2014

 14. 18/11/2014

  A' comharrachadh 30 bliadhna bho nochd an clàr aimeil aig Madonna Like a Virgin.

  First broadcast: 18 Nov 2014

 15. 17/11/2014

  Tha Tim Armstrong agus Sìne NicLeòid a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 17 Nov 2014

 16. 14/11/2014

  An-diugh tha Seona Nic'Ill'Fhionndaig a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 14 Nov 2014

 17. 13/11/2014

  Seonag Nic a' Ghobhainn le reasabaidh brot le buntata agus Chorizo & cearc le spìosraich.

  First broadcast: 13 Nov 2014

 18. 12/11/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 12 Nov 2014

 19. 11/11/2014

  An-diugh tha sinn a' comharrachdh Latha Cuimhneachaidh.

  First broadcast: 11 Nov 2014

 20. 10/11/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh Cathy NicDhòmhnaill.

  First broadcast: 10 Nov 2014

 21. 07/11/2014

  An-diugh tha Cathy a' comharrachadh còig bliadhna bho thòisich am prògram Feasgar.

  First broadcast: 07 Nov 2014

 22. 06/11/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 06 Nov 2014

 23. 05/11/2014

  An-diugh prògram sònraichte far a bheil Cathy a' coinneachadh ri oileanaich Dhùn Èideann.

  First broadcast: 05 Nov 2014

 24. 04/11/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 04 Nov 2014

 25. 03/11/2014

  A' deasbad naidheachdan na maidne an-diugh tha Katie Nic a' Phì agus Alana NicAonghais.

  First broadcast: 03 Nov 2014

 26. 31/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 31 Oct 2014

 27. 30/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 30 Oct 2014

 28. 29/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 29 Oct 2014

 29. 28/10/2014

  An-diugh beachdan air a bhith a' pàigheadh còig sgillinn airson poca plastaig.

  First broadcast: 28 Oct 2014

 30. 27/10/2014

  Tha Gillebrìde MacIllemhaoil agus Iain Beggs a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 27 Oct 2014

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss