iPlayer Radio What's New?

Feasgar Episode guide

 1. 25/04/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 25 Apr 2014

  Image for 25/04/2014 This episode will be available soon
 2. 24/04/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 24 Apr 2014

  Image for 24/04/2014 This episode will be available soon
 3. 23/04/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 23 Apr 2014

  Image for 23/04/2014 This episode will be available soon
 4. 22/04/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 22 Apr 2014

  Image for 22/04/2014 This episode will be available soon
 5. 21/04/2014

  Sùil air naidheachdan na maidne còmhla ri Sarah Niceachain agus Iain Tormod Dòmhnallach.

  First broadcast: 21 Apr 2014

  Image for 21/04/2014 This episode will be available soon
 6. 18/04/2014

  An-diugh tha Marie NicAmhlaigh air aoigheachd aig Cathy NicDhòmhnaill fad a' phrògram.

  First broadcast: 18 Apr 2014

 7. 17/04/2014

  An stoidhle-aodaich aig a' Bhana Phrionnsa Kate agus i air turas eadar-nàiseanta.

  First broadcast: 17 Apr 2014

 8. 16/04/2014

  Dè a chòrdadh e leibh fhaicinn aig Cuirm Fosglaidh Geammanan a' Cho-Fhlaitheas 2014?

  First broadcast: 16 Apr 2014

 9. 15/04/2014

  Sgrìobhaidhean a tha cuid a' cuir suas air Facebook 's Twitter a tha cuir a' chais oirnn.

  First broadcast: 15 Apr 2014

 10. 14/04/2014

  Air aoigheachd aig Cathy an-diugh tha Sìne Nicleòid agus Sarah Fhriseil. bbc.co.uk/feasgar

  First broadcast: 14 Apr 2014

 11. 11/04/2014

  An-diugh tha Chrisella Ross còmhla ri Cathy airson sùil a thoirt air naidheachdan an là.

  First broadcast: 11 Apr 2014

  Image for 11/04/2014 Not currently available
 12. 10/04/2014

  Lèirmheas air a' film ùr stèidhichte air an novella The Double le Fyodor Dostoyevsky.

  First broadcast: 10 Apr 2014

  Image for 10/04/2014 Not currently available
 13. 09/04/2014

  An-diugh tha sinn a' comharrachadh 20 bliadhna bho nochd clàr Oasis Definitely Maybe.

  First broadcast: 09 Apr 2014

  Image for 09/04/2014 Not currently available
 14. 08/04/2014

  50 bliadhna bho rinn Na Beatles turas do na Stàitean a dh'atharraich saoghal a' chiùil.

  First broadcast: 08 Apr 2014

  Image for 08/04/2014 Not currently available
 15. 07/04/2014

  A' cuimhneachadh air cuid de na filmaichean as ainmeil a-nochd anns a' bhliadhna 1994.

  First broadcast: 07 Apr 2014

  Image for 07/04/2014 Not currently available
 16. 04/04/2014

  An-diugh tha Donna Barden còmhla ri Cathy airson sùil a thoirt air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 04 Apr 2014

  Image for 04/04/2014 Not currently available
 17. 03/04/2014

  Cuimhneachain a' comharrachadh fichead bliadhna bho thòisich Machair air an telebhisean.

  First broadcast: 03 Apr 2014

  Image for 03/04/2014 Not currently available
 18. 02/04/2014

  Dè na cur-seachadan as fheàrr a ghabhas dèanamh ann an Alba a tha saor no an asgaidh?

  First broadcast: 02 Apr 2014

  Image for 02/04/2014 Not currently available
 19. 01/04/2014

  Beachd bho Mhìcheal Hill air a' film aithriseach Twenty Feet from Stardom.

  First broadcast: 01 Apr 2014

  Image for 01/04/2014 Not currently available
 20. 31/03/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 31 Mar 2014

  Image for 31/03/2014 Not currently available
 21. 28/03/2014

  An-diugh 's e Niall Caimbeul a tha air aoigheachd aig Cathy. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 28 Mar 2014

  Image for 28/03/2014 Not currently available
 22. 27/03/2014

  An-diugh tha sinn a' cluinntinn bho thè a tha a' fulung le Cerebral Palsy.

  First broadcast: 27 Mar 2014

  Image for 27/03/2014 Not currently available
 23. 26/03/2014

  Lèirmheas dhen dealbh-chluich Union a chaidh Pàdraig MacAoidh a dh'fhaicinn.

  First broadcast: 26 Mar 2014

  Image for 26/03/2014 Not currently available
 24. 25/03/2014

  Beachd bho Mhìcheal Hill air a' film aithriseach Twenty Feet from Stardom.

  First broadcast: 25 Mar 2014

  Image for 25/03/2014 Not currently available
 25. 24/03/2014

  Màiri Alice Bartlett agus Ramsay MacMahon a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 24 Mar 2014

  Image for 24/03/2014 Not currently available
 26. 21/03/2014

  Cluinn dè tha sgioba Radio an Gàidheal ann an Steòrnabhagh a' dèanamh airson Sport Relief.

  First broadcast: 21 Mar 2014

  Image for 21/03/2014 Not currently available
 27. 20/03/2014

  Carson a tha e cho doirbh do chuid a bhoireanaich dèanamh as aonais maise-gnùis?

  First broadcast: 20 Mar 2014

  Image for 20/03/2014 Not currently available
 28. 19/03/2014

  Beachd Derek MacAoidh air a' film ùr aig Jonathon Glazer Under the Skin. bbc.co.uk/feasgar

  First broadcast: 19 Mar 2014

  Image for 19/03/2014 Not currently available
 29. 18/03/2014

  Air chlàr aig Cathy an-diugh beachd air an leabhar The Madness of July le James Naughtie.

  First broadcast: 18 Mar 2014

  Image for 18/03/2014 Not currently available
 30. 17/03/2014

  Laura NicIllinnein agus Donna Màiri NicÌomhair a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 17 Mar 2014

  Image for 17/03/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.