iPlayer Radio What's New?

Feasgar Episode guide

 1. 08/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 08 Oct 2014

  Image for 08/10/2014 This episode will be available soon
 2. 07/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 07 Oct 2014

  Image for 07/10/2014 This episode will be available soon
 3. 06/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 06 Oct 2014

  Image for 06/10/2014 This episode will be available soon
 4. 03/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 03 Oct 2014

  Image for 03/10/2014 This episode will be available soon
 5. 02/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 02 Oct 2014

  Image for 02/10/2014 This episode will be available soon
 6. 01/10/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 01 Oct 2014

 7. 30/09/2014

  A bheil spòrs far a bheil cluicheadairean a' suathadh na chèile cunnartach do chlann?

  First broadcast: 30 Sep 2014

 8. 29/09/2014

  Tha Eilidh NicFhraing agus Màiri C NicLeòid a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 29 Sep 2014

 9. 26/09/2014

  Air aoigheachd air a' phrògram an-diugh tha Linda NicLeòid.

  First broadcast: 26 Sep 2014

 10. 25/09/2014

  Anndra MacIomhair ag innse dhuinn mun obair aige airson carthannas ann an Tanzania.

  First broadcast: 25 Sep 2014

 11. 24/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 24 Sep 2014

  Image for 24/09/2014 Not currently available
 12. 23/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 23 Sep 2014

  Image for 23/09/2014 Not currently available
 13. 22/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 22 Sep 2014

  Image for 22/09/2014 Not currently available
 14. 19/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 19 Sep 2014

  Image for 19/09/2014 Not currently available
 15. 18/09/2014

  An-diugh am bu chòir oileanaich còcaireachd ionnsachadh? bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 18 Sep 2014

  Image for 18/09/2014 Not currently available
 16. 17/09/2014

  Dè cho cudtromach 'sa tha e gu bheil fios againn cò às a tha am biadh againn a' tighinn?

  First broadcast: 17 Sep 2014

  Image for 17/09/2014 Not currently available
 17. 16/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 16 Sep 2014

  Image for 16/09/2014 Not currently available
 18. 15/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 15 Sep 2014

  Image for 15/09/2014 Not currently available
 19. 12/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 12 Sep 2014

  Image for 12/09/2014 Not currently available
 20. 11/09/2014

  Beachd an Dotair Alasdair Moireasdan air an dealbh-chluich Sunset Song. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 11 Sep 2014

  Image for 11/09/2014 Not currently available
 21. 10/09/2014

  An-diugh dè a th'anns na Geamannan Invictus a tha a' tòiseachadh a-nochd ann an Lunnainn?

  First broadcast: 10 Sep 2014

  Image for 10/09/2014 Not currently available
 22. 09/09/2014

  Beachd Victoria Kilgour air a' film ùr Before I Go to Sleep. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 09 Sep 2014

  Image for 09/09/2014 Not currently available
 23. 08/09/2014

  Tha Eilidh Rothach agus Donna Màiri NicÌomhair a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 08 Sep 2014

  Image for 08/09/2014 Not currently available
 24. 05/09/2014

  Còmhradh mu obair carthannais air Là Eadar-nàiseanta Carthannas nan Dùthchanan Aonaichte.

  First broadcast: 05 Sep 2014

  Image for 05/09/2014 Not currently available
 25. 04/09/2014

  An-diugh na tha a' dol aig Fèis BLAS 2014 còmhla ri Art MacCarmaig.

  First broadcast: 04 Sep 2014

  Image for 04/09/2014 Not currently available
 26. 03/09/2014

  Beachdan cuid air mar a chaidh pàrantan Ashya King a chuir an greim.

  First broadcast: 03 Sep 2014

  Image for 03/09/2014 Not currently available
 27. 02/09/2014

  Calina NicDhòmhnaill ag innse mu planntraisean-taighe a bh'ann.

  First broadcast: 02 Sep 2014

  Image for 02/09/2014 Not currently available
 28. 01/09/2014

  Tha Seonag Nic a' Ghobhainn agus Shona Masson a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 01 Sep 2014

  Image for 01/09/2014 Not currently available
 29. 29/08/2014

  An-diugh tha Eilidh Daniels a' toirt sùil air naidheachdan na maidne. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 29 Aug 2014

  Image for 29/08/2014 Not currently available
 30. 28/08/2014

  An-diugh na deich riffs giotàr a b'fheàrr a bha riamh ann. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 28 Aug 2014

  Image for 28/08/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss