iPlayer Radio What's New?

Feasgar Episode guide

 1. 29/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 29 Aug 2014

  Image for 29/08/2014 Not currently available
 2. 28/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 28 Aug 2014

  Image for 28/08/2014 Not currently available
 3. 27/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 27 Aug 2014

  Image for 27/08/2014 Not currently available
 4. 26/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 26 Aug 2014

  Image for 26/08/2014 Not currently available
 5. 25/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 25 Aug 2014

  Image for 25/08/2014 Not currently available
 6. 22/08/2014

  Tha Sarah NicEachainn còmhla ri Cathy an-diugh airson sùil a thoirt air na naidheachdan.

  First broadcast: 22 Aug 2014

 7. 21/08/2014

  Carson a tha Dùbhlan a Bhucaid Deigh air a dhol viral? bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 21 Aug 2014

 8. 20/08/2014

  AonghasMacNeacail agus Gillebrìde macIllemhaoil a' bruidhinn air bàrdachd cogaidh.

  First broadcast: 20 Aug 2014

 9. 19/08/2014

  A bheil dìleab nan Geamannan Oilimpigeach a-nis ri fhaicinn ann a spòrs lùth-chleasachd?

  First broadcast: 19 Aug 2014

 10. 18/08/2014

  Anns a' chathair an-diugh tha Marie NicMhathain. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 18 Aug 2014

 11. 15/08/2014

  An-diugh tha Chrisella Ross a' toirt sùil air naidheachdan na maidne. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 15 Aug 2014

  Image for 15/08/2014 Not currently available
 12. 14/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 14 Aug 2014

  Image for 14/08/2014 Not currently available
 13. 13/08/2014

  Shona NicGhilleFhaolain ag innse na buannachdan a th'ann a bhith a' deànamh Yoga.

  First broadcast: 13 Aug 2014

  Image for 13/08/2014 Not currently available
 14. 12/08/2014

  Tha Calina NicDhòmhnaill ag innse na measan agus na glasraich a tha ri'n ithe an dràsta.

  First broadcast: 12 Aug 2014

  Image for 12/08/2014 Not currently available
 15. 11/08/2014

  Evelyn Coull agus Iain Moireasdan a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 11 Aug 2014

  Image for 11/08/2014 Not currently available
 16. 08/08/2014

  Prògram sònraichte beò bho Fhèis Dhùn Èideann, còmhla ri Cathy NicDhòmhnaill.

  First broadcast: 08 Aug 2014

  Image for 08/08/2014 Not currently available
 17. 07/08/2014

  Cathy NicDhòmhnaill le prògram sònraichte beò bho Fhèis Dhùn Èideann.

  First broadcast: 07 Aug 2014

  Image for 07/08/2014 Not currently available
 18. 06/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 06 Aug 2014

  Image for 06/08/2014 Not currently available
 19. 05/08/2014

  Daibhidh Byrne le fiosrachadh air dùthchanan a' Cho-Fhlaitheis nach eil cho ainmeil.

  First broadcast: 05 Aug 2014

  Image for 05/08/2014 Not currently available
 20. 04/08/2014

  A' deasbad na naidheachdan an-diugh tha Debbie NicAoidh agus Gilleasbuig Fearghasdan.

  First broadcast: 04 Aug 2014

  Image for 04/08/2014 Not currently available
 21. 01/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 01 Aug 2014

  Image for 01/08/2014 Not currently available
 22. 31/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 31 Jul 2014

  Image for 31/07/2014 Not currently available
 23. 30/07/2014

  Carson a tha inbhich òga a' fuireach aig an taigh còmhla rim pàrantan?

  First broadcast: 30 Jul 2014

  Image for 30/07/2014 Not currently available
 24. 29/07/2014

  Dè cho cudromach 's a tha ìomhaigh airson luchd-poileataigs?

  First broadcast: 29 Jul 2014

 25. 28/07/2014

  Tha Catrìona Lexy Chaimbeul agus Ramsay MacMahon a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 28 Jul 2014

 26. 25/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 25 Jul 2014

 27. 24/07/2014

  A bheil sinn ag atharrachadh an clàr-bìdh againn fhèin nuair a thig an samhradh?

  First broadcast: 24 Jul 2014

 28. 23/07/2014

  A bheil sinn a' cleachdadh na fònaichean-làimh ro thric ann an àiteachan poblach?

  First broadcast: 23 Jul 2014

  Image for 23/07/2014 Not currently available
 29. 22/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 22 Jul 2014

  Image for 22/07/2014 Not currently available
 30. 21/07/2014

  Tha Eilidh Daniels agus Sìne NicLeòid a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 21 Jul 2014

  Image for 21/07/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss