iPlayer Radio What's New?

Feasgar Episode guide

 1. 22/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 22 Sep 2014

  Image for 22/09/2014 This episode will be available soon
 2. 19/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 19 Sep 2014

  Image for 19/09/2014 This episode will be available soon
 3. 18/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 18 Sep 2014

  Image for 18/09/2014 This episode will be available soon
 4. 17/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 17 Sep 2014

  Image for 17/09/2014 This episode will be available soon
 5. 16/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 16 Sep 2014

  Image for 16/09/2014 This episode will be available soon
 6. 15/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 15 Sep 2014

  Image for 15/09/2014 This episode will be available soon
 7. 12/09/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 12 Sep 2014

 8. 11/09/2014

  Beachd an Dotair Alasdair Moireasdan air an dealbh-chluich Sunset Song. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 11 Sep 2014

 9. 10/09/2014

  An-diugh dè a th'anns na Geamannan Invictus a tha a' tòiseachadh a-nochd ann an Lunnainn?

  First broadcast: 10 Sep 2014

 10. 09/09/2014

  Beachd Victoria Kilgour air a' film ùr Before I Go to Sleep. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 09 Sep 2014

 11. 08/09/2014

  Tha Eilidh Rothach agus Donna Màiri NicÌomhair a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 08 Sep 2014

 12. 05/09/2014

  Còmhradh mu obair carthannais air Là Eadar-nàiseanta Carthannas nan Dùthchanan Aonaichte.

  First broadcast: 05 Sep 2014

  Image for 05/09/2014 Not currently available
 13. 04/09/2014

  An-diugh na tha a' dol aig Fèis BLAS 2014 còmhla ri Art MacCarmaig.

  First broadcast: 04 Sep 2014

  Image for 04/09/2014 Not currently available
 14. 03/09/2014

  Beachdan cuid air mar a chaidh pàrantan Ashya King a chuir an greim.

  First broadcast: 03 Sep 2014

  Image for 03/09/2014 Not currently available
 15. 02/09/2014

  Calina NicDhòmhnaill ag innse mu planntraisean-taighe a bh'ann.

  First broadcast: 02 Sep 2014

  Image for 02/09/2014 Not currently available
 16. 01/09/2014

  Tha Seonag Nic a' Ghobhainn agus Shona Masson a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 01 Sep 2014

  Image for 01/09/2014 Not currently available
 17. 29/08/2014

  An-diugh tha Eilidh Daniels a' toirt sùil air naidheachdan na maidne. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 29 Aug 2014

  Image for 29/08/2014 Not currently available
 18. 28/08/2014

  An-diugh na deich riffs giotàr a b'fheàrr a bha riamh ann. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 28 Aug 2014

  Image for 28/08/2014 Not currently available
 19. 27/08/2014

  An-diugh dè h-àiteachan as fheàrr ri daoine a bhith fuireach ann an Alba.

  First broadcast: 27 Aug 2014

  Image for 27/08/2014 Not currently available
 20. 26/08/2014

  A bheil cus phrògraman Aimeireaganach air an telebhisean ann am Breatainn?

  First broadcast: 26 Aug 2014

  Image for 26/08/2014 Not currently available
 21. 25/08/2014

  Tha Marion NicLeòid agus Iain Tormod Dòmhnallach air aoigheachd aig Cathy an-diugh.

  First broadcast: 25 Aug 2014

  Image for 25/08/2014 Not currently available
 22. 22/08/2014

  Tha Sarah NicEachainn còmhla ri Cathy an-diugh airson sùil a thoirt air na naidheachdan.

  First broadcast: 22 Aug 2014

  Image for 22/08/2014 Not currently available
 23. 21/08/2014

  Carson a tha Dùbhlan a Bhucaid Deigh air a dhol viral? bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 21 Aug 2014

  Image for 21/08/2014 Not currently available
 24. 20/08/2014

  AonghasMacNeacail agus Gillebrìde macIllemhaoil a' bruidhinn air bàrdachd cogaidh.

  First broadcast: 20 Aug 2014

  Image for 20/08/2014 Not currently available
 25. 19/08/2014

  A bheil dìleab nan Geamannan Oilimpigeach a-nis ri fhaicinn ann a spòrs lùth-chleasachd?

  First broadcast: 19 Aug 2014

  Image for 19/08/2014 Not currently available
 26. 18/08/2014

  Anns a' chathair an-diugh tha Marie NicMhathain. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 18 Aug 2014

  Image for 18/08/2014 Not currently available
 27. 15/08/2014

  An-diugh tha Chrisella Ross a' toirt sùil air naidheachdan na maidne. bbc.co.uk/feasgar.

  First broadcast: 15 Aug 2014

  Image for 15/08/2014 Not currently available
 28. 14/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 14 Aug 2014

  Image for 14/08/2014 Not currently available
 29. 13/08/2014

  Shona NicGhilleFhaolain ag innse na buannachdan a th'ann a bhith a' deànamh Yoga.

  First broadcast: 13 Aug 2014

  Image for 13/08/2014 Not currently available
 30. 12/08/2014

  Tha Calina NicDhòmhnaill ag innse na measan agus na glasraich a tha ri'n ithe an dràsta.

  First broadcast: 12 Aug 2014

  Image for 12/08/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss