iPlayer Radio What's New?

Feasgar Episode guide

 1. 07/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 07 Aug 2014

  Image for 07/08/2014 Not currently available
 2. 06/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 06 Aug 2014

  Image for 06/08/2014 Not currently available
 3. 05/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 05 Aug 2014

  Image for 05/08/2014 Not currently available
 4. 04/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 04 Aug 2014

  Image for 04/08/2014 This episode will be available soon
 5. 01/08/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 01 Aug 2014

  Image for 01/08/2014 Not currently available
 6. 31/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 31 Jul 2014

  Image for 31/07/2014 Not currently available
 7. 30/07/2014

  Carson a tha inbhich òga a' fuireach aig an taigh còmhla rim pàrantan?

  First broadcast: 30 Jul 2014

 8. 29/07/2014

  Dè cho cudromach 's a tha ìomhaigh airson luchd-poileataigs?

  First broadcast: 29 Jul 2014

 9. 28/07/2014

  Tha Catrìona Lexy Chaimbeul agus Ramsay MacMahon a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 28 Jul 2014

 10. 25/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 25 Jul 2014

 11. 24/07/2014

  A bheil sinn ag atharrachadh an clàr-bìdh againn fhèin nuair a thig an samhradh?

  First broadcast: 24 Jul 2014

 12. 23/07/2014

  A bheil sinn a' cleachdadh na fònaichean-làimh ro thric ann an àiteachan poblach?

  First broadcast: 23 Jul 2014

 13. 22/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 22 Jul 2014

 14. 21/07/2014

  Tha Eilidh Daniels agus Sìne NicLeòid a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 21 Jul 2014

 15. 18/07/2014

  Sùil air naidheachdan na maidne còmhla ri Calina NicDhòmhnaill agus Cathy NicDhòmhnaill.

  First broadcast: 18 Jul 2014

 16. 17/07/2014

  Dè 's urrainn dhuinn a dhèanamh gus nach cleachd daoine fònaichean-làimhe 'sa chàr?

  First broadcast: 17 Jul 2014

 17. 16/07/2014

  Dè a ghabhas deànamh airson a' chlann a chumail riaraichte tro na laithean saora?

  First broadcast: 16 Jul 2014

 18. 15/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 15 Jul 2014

 19. 14/07/2014

  Tha Marion NicLeòid agus Sarah Fhriseal a' toirt sùil air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 14 Jul 2014

 20. 11/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 11 Jul 2014

  Image for 11/07/2014 Not currently available
 21. 10/07/2014

  Lèirmheas air an treas leabhar aig JK Rowling The Silkworm le Annabel NicIllinnein.

  First broadcast: 10 Jul 2014

  Image for 10/07/2014 Not currently available
 22. 09/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 09 Jul 2014

  Image for 09/07/2014 Not currently available
 23. 08/07/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 08 Jul 2014

  Image for 08/07/2014 Not currently available
 24. 07/07/2014

  Sùil air naidheachdan na maidne le Donna Barden agus Ricky Hannaway.

  First broadcast: 07 Jul 2014

  Image for 07/07/2014 Not currently available
 25. 04/07/2014

  Tha Linda NicLeòid còmhla rinn airson beachdachadh air naidheachdan na maidne.

  First broadcast: 04 Jul 2014

  Image for 04/07/2014 Not currently available
 26. 03/07/2014

  An tig an latha far nach bidh feum air leabhraichean agus peansailean anns na sgoiltean?

  First broadcast: 03 Jul 2014

  Image for 03/07/2014 Not currently available
 27. 02/07/2014

  Mìnichidh an saidhg-eolaiche Dòmhnall Macleòid dè th' anns an tinneas inntinn Gelatophobia

  First broadcast: 02 Jul 2014

  Image for 02/07/2014 Not currently available
 28. 01/07/2014

  Air Làtha Nàiseanta Chanada cluinnidh sinn bho Dhaibhidh Byrne a tha ann a Montreal.

  First broadcast: 01 Jul 2014

  Image for 01/07/2014 Not currently available
 29. 30/06/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 30 Jun 2014

  Image for 30/06/2014 Not currently available
 30. 27/06/2014

  Naidheachdan, deasbad, ceòl, is cur-seachad aig àm bìdh.

  First broadcast: 27 Jun 2014

  Image for 27/06/2014 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss