Sorry, this episode is not currently available

Mealladh (Deception)

Sheinn am Bard Episode 2 of 6

Suil air bàrdachd Ghàidhlig na h-ochdamh agus na naoidheamh lìnn deug. An t-seachdain seo se 'mealladh' cuspair na bàrdachd. Exploring themes of deception in Gaelic poetry from the 18th and 19th centuries.

Release date:

30 minutes

Last on

Sun 19 Jul 2015 20:10