Sorry, this episode is not currently available

Future X

Tha sinn a' faicinn na Seòid san t-àm ri teachd tro shùilean Teàrlach - agus an smachd a th'aig An Innleachd air an t-saoghal.

A glimpse of Charles's future world and Master Mold's control over it.

Release date:

25 minutes

Last on

Mon 8 Feb 2016 18:35