Sorry, this episode is not currently available

Episode 2

Fasan Episode 2 of 3

Sreath ur far am bi Mairi Mhoireasdan a' suibhal thall 's a bhos a' faighinn a mach mu'n phairt a th'aig iomhaigh nar beatha, bho'n fhalt a th'air ar cinn, an aodach a bhios sinn a' cur oirnn, gu na rudan a bhios a' deanamh dragh dhuinn mu'r bodhaig. Anns a phrogram seo, caochladh chuspair co-cheangailte ri ar fuilit.

Three-part series which takes a light-hearted look at our obsession with appearance. Mairi Morrison explores different aspects of the world of hair. From the part music plays in shaping image, to the importance of getting the right hairdresser, to dealing with hair loss. A variety of contributors share their stories.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 17 Mar 2013 22:00