This programme is not currently available on BBC iPlayer

Freumhan/Prof D Macleod - A Life

Às aonais freumhan, tha e do-dhèanta a bhith radaiceach. Tha an neach-naidheachd, Aonghas Dòmhnallach, a' dol air cuairt còmhla ri diadhair agus sgrìobhadair connspaideach, an àrd-ollamh Dòmhnall MacLeòid. Air an turas tro Alba tha iad a' rachadh air ais air a' bheatha, a' beachdachadh air eachdraidh bliadhnaichean a' bheatha agus a' sgrùdadh 's a' meòrachadh air staid spioradail agus poilitigeach na duthcha.

Without roots, radicalism is impossible. Journalist Angus Macdonald joins theologian and polemical writer Dr Donald Macleod in retracing his life's journey through Scotland, getting his views on the history of those years, and assessing the spiritual and political climate in the country.

Release date:

1 hour

Last on

Mon 15 Oct 2012 22:30