Sorry, this episode is not currently available

Skarloey an Laoch (Skarloey the Brave)

Tha Skarloey a' teicheadh bho na trugaichean beaga a tha ruith thall 's a bhos air feadh an eilein. Ach tha esan airson sealltainn gu faod thu bhith dàn - agus faicellach. Saoil dè nì e?

Skarloey runs away from some naughty trucks dashing around the island. He wants to show that you can be brave and careful - and sets himself a hard task to prove it.

Release date:

10 minutes

Last on

Sat 21 Feb 2015 16:30