This programme is not currently available on BBC iPlayer

Craobh nan Ubhal

Tha Flòraidh NicNèill air nochdadh air ard-ùrlar thall is a bhos a' toirt òrain traidiseanta Gàidhlig gu aire mhòran thar nam bliadhnachan. Anns a phrògram seo tha sinn a' faighinn a-mach tuilleadh mu deidhinn agus mu na h-òrain a tha cho prìseil a thaobh canan , eachdraidh agus dualchas.

Celebrating the life and music of Flora MacNeil, one of Scotland's greatest exponents of traditional Gaelic song. The programme explores the impact her talent and the rich vein of traditional Gaelic song have had on her life and also on the promotion of Gaelic language and culture in Scotland and further afield.

Release date:

1 hour

Last on

Sun 27 Dec 2015 20:00