Tudur Owen

Tudur Owen

Hiwmor ffraeth, sgyrsiau difyr a doniol hefo'r digrifwr Tudur Owen a'r criw. Humour and sport with Tudur Owen

Ar y Radio

Popeth i ddod (2 newydd)

Tudur 'efo'r Radio Fawr

Tudur 'efo'r Radio Fawr
Hysbyseb Tudur a criw y rhaglen gyda Radio FAWR Radio Cymru.

Podlediad Tudur Owen

Dyl Mei, Manon, Tudur a Gareth Iwan

Uchafbwyntiau rhaglen Tudur Owen! Podlediad byr iawn, felly...