Tudur Owen

Tudur Owen

Lot o fwydro, 'chydig o sylwedd, dim swmp. Music and laughs.

Ar y Radio

Popeth i ddod (2 newydd)

Tudur 'efo'r Radio Fawr

Tudur 'efo'r Radio Fawr
Hysbyseb Tudur a criw y rhaglen gyda Radio FAWR Radio Cymru.