This programme is not currently available on BBC iPlayer

Martin Martin

Bhuineadh Màrtainn Màrtainn don Eilean Sgitheanach agus anns an t-seachdamh linn deug thog e air a shiubhail tro na h-Eileanan Siar. Turus a chuir e an cèill anns a chiad leabhar ràimh a chaidh a' sgrìobhadh mu shluagh agus dòigh beatha nan eilean. Chuireadh an leabhar an clò ann an 1703.

Martin Martin was born in Skye. In 1703 he published the first written account of the Western Isles following an extensive journey there. The story of the writer and his classic account.

1 hour

Last on

Sun 19 May 2013 20:55