iPlayer Radio What's New?
Image for 08/06/2009

Sorry, this episode is not currently available on BBC iPlayer Radio

08/06/2009

Duration:
1 hour, 27 minutes
First broadcast:
Monday 08 June 2009

Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Feuch gum bi sibh ann. She knows her likes and we know she's lively. Listen in to her choice of music.

 • Clàr-ciùil - pàirt 1

  1. Òran A Chruitear
  Le: Alasdair Gillies
  Clàr: Island Heritage

  2. Gad Ionndrainn
  Le: Margaret MacLeman
  Clàradh a' BhBC

  3. Mary Kelly's Glesca Tabla Belles Fancy
  Le: Martyn Bennett
  Clàr: Grand Concert Of Scottish Piping

  4. On Dh'Fhàg Mi An t-Eilean
  Le: Peggy Campbell
  Clàr: Ceòl Uibhist

  5. Am Buachaille Bàn
  Le: Sunndach
  Clàr: Gu Sunndach

  6. Strip The Willow: Wee Murdie / Willie Tait / The Man From North Connel / Kenny Gillies Of Portnalong, Skye
  Le: Eriskay Lilt
  Clàr: From Eriskay Lilt To Donegal

  7. Chaidh Moill Air Mo Lèirsinn
  Le: Anne Marie Nicholson
  Clàradh a' BhBC

  8. Gies A Drink
  Le: Deaf Shepherd
  Clàr: Ae Spark O Nature's Fire

  9. Bheir Soraidh Soraidh Bhuam
  Le: Bannal
  Clàr: Waulking Songs

  10. Fail Il O Ho Ro
  Le: Duncan Macdonald
  Clàradh a' BhBC

  11. Erwan Roper's Air / Man From Skye / Crossing The Minch
  Le: Iain Duncan
  Clàr: The Piping Centre 1997, Recital Series, Vol. 4

  12. A Mhic Iain ic Sheumais
  Le: Kathleen Macinnes
  Clàr: Òg-mhadainn Shamhraidh

  13. 3 Drunken Fiddlers / Muckla Skerry A Three / Robbie Tamson's Smiddy
  Le: Catherine Macdonald
  Clàr: Bold

 • Clar-ciùil - pàirt 2

  14. Sìne Chalum Bhàin
  Le: Dena Maciver
  Clàradh a' BhBC

  15. Guidheam Slàn Don Rìbhinn
  Le: Hugh Macrae
  Clàr: Clò Dubh Clò Donn

  16. Macdonald Of The Isles
  Le: Alastair Hunter & The Lorne Scottish Dance Band
  Clàr: Lorne Choice

  17. Bean A' Chotain Ruaidh
  Le: Christine Primrose
  Clàr: Gun Sireadh, Gun Iarraidh

  18. Mo Rùn-sa Mhaighdean
  Le: Calum Alex Macmillan
  Clàr: Tàladh Nan Cuantan

  19. Reels
  Le: Inverness Fiddlers
  Clàr: Ruby's Reel

Broadcasts

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss