Sorry, this episode is not currently available

Eist agus faic / Listen and learn

Sgaoileadh Nan Sgeul Episode 13 of 13

Dealbhan-beò stèidhichte air sgeulachdan as gach cearn. Chan fhaca gin de na beathaichean a tha a còmhnuidh air taobh thall na beinne Ummemo, ach tha iad ga meas mar charaid. Nuair a tha i ann a stàing tha iad uile a' dol a-sas a dhèanamh cobhair oirre. Ach nuair a gheibh Ummemo a saorsa am bi càil a chaoidh tuilleadh mar a bha e?

None of the animals who live on the wrong side of the mountain has seen Ummemo but they all recognise her as their friend. When the cave where she lives gets blocked they mount a rescue. Working together they clear the blockage and Ummemo is released, but will this change things forever.

Release date:

15 minutes

Last on

Sat 13 Aug 2016 18:50