Sorry, this episode is not currently available

Episode 4

'S Ann An Ile Episode 4 of 4

A' sealltainn air coimhearsnachd Ìle tro sgàthan na Gàidhlig. Deòir an sùilean a' chòisir aig a' Mhòd Nàiseanta. Daoine a roghnaich fuireach an Ìle a' dèanamh an dìcheall gus Gàidhlig ionnsachadh; Donnchadh a' faighinn rùn òg a' chridhe: a' càradh pufair 'Para Handy'.

There are tears when the choir goes to the National Mod. Incomers make a big effort to learn Gaelic, and Duncan's childhood dreams come true as he begins to restore a traditional 'Para Handy' puffer.

30 minutes

Last on

Wed 11 Sep 2013 20:30

More episodes

Next

You are at the last episode

See all episodes from 'S Ann An Ile