Sorry, this episode is not currently available

A bhoiteag is an Righ/The worm and the King

Sgaoileadh Nan Sgeul Episode 4 of 13

Dealbhan beò stèidhichte air sgeulachdan as gach cearnaidh. Nuair a tha dithis nighean a' deanamh dion air boiteag bheag a tha a' nochdadh ann soitheach làn mheasan tha iad a'faighinn duais ris nach ro duil. Chan e boiteag abhaisteach a tha seo idir ach Righ a th'air falach.

Animated folktales from around the world. When two sisters prevent their heartless younger brother from harming a worm in a bowl of raspberries, they gain unexpected rewards. The worm is the Raspberry King in disguise and the sisters' adventure with him encourages their brother to change his attitude.

Release date:

15 minutes

Last on

Sat 16 Jul 2016 18:45