Sorry, this episode is not currently available

Rhoda Meek

Tir nan Og Episode 16 of 19

Tha aoighean sònraichte a' còmhradh ri Derek MacAoidh air cò ris a bhiodh Tìr nan Òg coltach - eilean far am bi thu òg gu bràth, far a bheil a' ghrian a' deàrrsadh fad na h-ùine agus far am faod thu an ùine a chur seachad ag ithe, a' cluich agus ag èisteachd ri ceòl. An t-seachdain seo, tha Christina MacKenzie ag innse mu cò ris a bhiodh Tìr nan Òg coltach.

Celebrity guests are invited to contemplate their personal Tir nan Og - a fantasy island of the ever young where you can spend your time feasting, gaming and partaking of love and music. In conversation with Derek Mackay, the guests discuss what things they would like to take across with them to the island. This week Rhoda Meek conjures up his Tìr nan Og.

30 minutes

Last on

Sat 22 Jun 2013 20:00

Credits

Role Contributor
ProducerMari Smith
PresenterDerek Mackay