Sorry, this episode is not currently available

Ruairidh Munro

Tir nan Og Episode 14 of 19

Tha aoighean sònraichte a' còmhradh ri Derek MacAoidh air cò ris a bhiodh Tìr nan Òg coltach - eilean far am bi thu òg gu bràth, far a bheil a' ghrian a' deàrrsadh fad na h-ùine agus far am faod thu an ùine a chur seachad ag ithe, a' cluich agus ag èisteachd ri ceòl. An t-seachdain seo, tha Ruairidh Munro ag innse mu cò ris a bhiodh Tìr nan Òg coltach.

Celebrity guests are invited to contemplate their personal Tìr nan Òg - a fantasy island of the ever-young where time is spent feasting, gaming and partaking of love and music. In conversation with Derek Mackay, Ruaridh Munro discusses what things he would take across with him to the island.

30 minutes

Last on

Sat 8 Jun 2013 20:00